Supervisie

Een persoonlijk, op de eigen situatie afgestemd ontwikkeltraject onder begeleiding .
Wat is supervisie?

Het doel van supervisie is het zo effectief mogelijk leren functioneren in de complexe omgeving van de dienstverlenende sector ( zoals verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten, advocaten en docenten.)

In supervisie staat regelmatig nadenken of reflecteren voorop. Je komt met jezelf in gesprek en brengt onder woorden wat je raakt en wat dit betekent. Je wordt bewust van je gevoelens, je gedachten, je normen,waarden en je gedrag. Hierdoor ontdek je wat belangrijk is en wat je nodig hebt in het omgaan met andere mensen, vooral in moeilijke omstandigheden.

 

Veel besproken thema’s zijn :

 • Omgaan met onzekerheden.
 • Fouten en risico’s.
 •  Het omgaan met gevoelens van jezelf en van de cliënt.
 • Het leggen en onderhouden van contacten.
 • Hoe veronderstellingen of overtuigingen je kunnen belemmeren in je leven en op je werk.

Resultaat supervisie.

 • Je krijgt meer inzicht in sterke en minder sterke kanten van jezelf.
 • Je word je bewust van aangeleerde gewoontes, gekozen strategieën en het effect daarvan op jezelf en anderen.
 • Je gaat oefenen met ander gedrag en ontdekt de effecten daarvan.
 • Je ontwikkelt een eigen stijl van werken.
 • Je ervaart meer vreugde en voldoening in je leven en werk.
 • minder stress en minder arbeidsontevredenheid en hierdoor minder ziekteverzuim.

De trajecten:

De trajecten kunnen individueel of in een groep van 3 deelnemers plaats vinden. Voor groepssupervisie is de voorwaarde dat de groepsleden geen werkrelatie met elkaar hebben. In een gratis oriënterend gesprek maken we samen afspraken over het gewenste begeleidingstraject (tijdsinvestering, duur, evaluatie en kosten). Indien het begeleidingstraject in opdracht van de werkgever plaats vindt dan kan dit oriënterend gesprek samen met de werkgever en werknemer worden gevoerd.