Intervisie

Door een gestructureerd gesprek tussen beroepsgenoten over het werk en werkgerelateerde problemen reflecterend van elkaar leren.

Wat is intervisie?

Bij intervisie is er sprake van een gestructureerd gesprek tussen beroepsgenoten over het werk en werkgerelateerde problemen. Door casuïstiek in te brengen, ervaringen uit te wisselen, elkaar te stimuleren en te reflecteren leert men van elkaar. Wat de één als probleem ervaart hoeft  voor de ander niet zo te voelen. Het delen van ervaringen is vaak prettig en soms nodig om stoom af te blazen. Ik stimuleer dat het daarbij niet blijft maar dat er constructief gezocht wordt naar mogelijkheden om van de ervaring te leren.

Een intervisie beslaat een langere periode, met een klein aantal ( 6-8) vaste deelnemers. Vooraf worden afspraken gemaakt over de spelregels, de doelstellingen en de werkwijze van intervisie. Het proces vraagt van de deelnemers de nodige basisvaardigheden. Voorwaarde is dat de deelnemers op vrijwillige basis deelnemen en niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan.

 

Begeleide intervisie 

Intervisie kan zonder begeleiding maar in de praktijk blijkt het vaak beter te werken indien er een aantal begeleide intervisie bijeenkomsten gepland worden. Door de begeleiding wordt de tijd intensief en efficiënt gebruikt. In een veilige gesprekssfeer worden afspraken gemaakt over hoe er binnen een groep met elkaar gewerkt gaat worden. Ik begeleid de intervisie aan de hand van verschillende methodes, met als doel de deelnemers uiteindelijk zelfstandig hun intervisie te laten voortzetten. Soms wordt de wens uitgesproken dat ik als proces begeleider bij de intervisie betrokken blijf.

 

Mijn insteek als intervisor is vanuit de positieve psychologie. We bouwen aan wat werkt in plaats van dat we repareren wat niet blijkt te werken. Daarbij is er oog voor transfer van de opgedane inzichten naar de praktijk. Uiteraard komt je eigen rol in beeld.

 

Onderwerpen die voorbij komen zijn;

  • afgrenzen van verantwoordelijkheid.
  • werkdruk; balans versus privé.
  • feedback geven en ontvangen.
  • ethische dilemma’s.
  • veeleisende patiënten of klanten.

Binnen de eerste lijn gezondheidszorg bleek er bij huisartsen, POH GGZ-jeugd, praktijkondersteuners en praktijkmanagers behoefte te zijn aan intervisie in begeleide vorm. In de loop van jaren kan routinematig werken voor blinde vlekken zorgen. Het werkt dan heel verhelderend om je gedachtegoed te toetsen bij beroepsgenoten.

Bij sommige beroepsgroepen is begeleide intervisie nodig voor het behouden van de registratie. Een voorbeeld hiervan zijn jeugdprofessionals in dienst van gemeenten. Voor hen  is intervisie onder begeleiding van een erkende  intervisor verplicht. Ik ben erkend door SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd). Hierdoor wordt de bij mij gevolgde intervisie geaccrediteerd. Ik heb uitgebreide ervaring met deze doelgroep.