Gepersonaliseerde Zorg

Coachen naar meer veerkracht en zelfregie

In de gezondheidszorg is er een transitie gaande naar gepersonaliseerde zorg. Hierbij ligt de nadruk op samenwerken met de patiënt waarin de patiënt inzicht krijgt in wat voor hem/haar  het belangrijkste is ten aanzien van de eigen gezondheid.

De zorgverlener begeleidt op een coachende wijze bij de stappen die gezet moeten worden.

Door jarenlange ervaring met dit thema ben ik in staat om u verder te helpen in dit proces.

Onderstaande workshop is geschikt voor alle mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg zoals huisartsen,  praktijkondersteuners, doktersassistenten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en andere disciplines in de gezondheidszorg.

 

Introductieworkshop

Wil je mensen binnen jouw organisatie op een leuke en praktische manier laten kennismaken met  gepersonaliseerde  zorg? Dat kan via een introductieworkshop.  In een workshop van 1,5 – 2,5 uur krijg je een goed begrip van wat nu echt bedoelt wordt met gepersonaliseerde  zorg.  De deelnemers maken kennis met hoe ze gepersonaliseerd kunnen werken in de praktijk. 

Vervolgprogramma door training en coaching on the job;

In het programma krijgen de deelnemers handvatten om mensen inzicht te geven in hun gezondheid.  Ze leren met de patiënt samen te werken op een coachende wijze met als resultaat meer veerkracht en zelfregie bij de patiënt .

Het programma bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele coaching in de praktijk.

In de groepsbijeenkomsten worden methodieken en instrumenten geïntroduceerd en wordt geoefend met de toepassing hiervan.

Vervolgens wordt deelnemers gevraagd om te oefenen in de praktijk. Ze krijgen individuele feedback op deze ‘oefengesprekken’ van een ervaren coach aan de hand van opnames of aanwezigheid bij gesprekken.

In de volgende groepsbijeenkomst worden ervaringen gedeeld om van elkaar te leren, vindt aanvulling plaats op methodieken en instrumenten .

De insteek is positief en effectief.

Veel zorgverleners vinden het werken met  opnames spannend. Er is echter geen effectievere manier om beter te worden in Coachen op Gezondheid. Door de inzet van humor en een positieve insteek in het geven van feedback worden deze leervormen al snel als leuk ervaren. Keer op keer krijgen we terug dat dit de meest gewaardeerde elementen van het scholingsprogramma zijn.

Mogelijkheid tot maatwerk

Een programma bestaat in principe uit drie groepsbijeenkomsten en twee individuele coachsessies, maar wordt in overleg op maat ingericht. Er kan bijvoorbeeld rekening gehouden worden met voorkeuren voor wat betreft het aantal groepsbijeenkomsten, de duur hiervan, het aantal coachgesprekken en specifieke wensen ten aanzien van te hanteren instrumenten. Om de toepassing van de geleerde vaardigheden te onderhouden en verder te ontwikkelen kunnen we helpen bij de inrichting van intervisie.

Effectief verduurzamen via intervisie  Een scholingsprogramma is een mooie start om te leren Coachen op Gezondheid, maar niet het eindstation. Om deze nieuwe vaardigheden en de andere benadering van patiënten vast te houden en door te ontwikkelen, is onderhoud nodig. Intervisie is een mooie manier om dit duurzaam in te bedden. Effectieve intervisie vraagt om een goede methodiek en constructieve manieren van feedback geven.