Gepersonaliseerde Zorg

Coachen naar meer veerkracht en zelfregie

De deelnemers krijgen handvatten om mensen inzicht te geven in hun gezondheid, door met hen samen te werken en hen te begeleiden tot gezond gedrag. Leren coachen naar meer veerkracht en zelfregie.

Kenmerken
  • Met elkaar ervaring opdoen
  • Handvatten voor de praktijk
Hoe kan ik U helpen?
 • In een informatief gesprek worden de wensen van de workshop met U doorgenomen. Op maat wordt de workshop aangeboden.


Supervisie

Een persoonlijk, op de eigen situatie afgestemd ontwikkeltraject onder begeleiding .

Supervisie is een leertraject, waarin mensen die beroepsmatig met mensen werken, hun eigen stijl van werken verbeteren. Door zichzelf beter te kennen leren ze zo effectief mogelijk om te gaan met de complexe werkomgeving.

Kenmerken
 • Individueel traject
  Werk / situatie gerelateerd
  Reflectie

Hoe kan ik U helpen?
 • Na een vrijblijvend intakegesprek stellen we samen de doelen vast. Na twee bijeenkomsten is er een 'klik'-evaluatie. Is er voldoende vertrouwen om samen verder te gaan?


Intervisie

Door een gestructureerd gesprek tussen beroepsgenoten over het werk en werkgerelateerde problemen reflecterend van elkaar leren.

Intervisie heeft tot doel te leren van ervaringen van anderen. Er wordt constructief gezocht naar mogelijkheden om van de ervaring te leren.

Kenmerken
 • Gestructureerd gesprek
  Met beroepsgenoten 
  Ingebrachte werkgerelateerde casuïstiek

Hoe kan ik U helpen?
 • Graag stel ik me voor aan uw intervisie groep of indien er nog geen groep gevormd is kan ik U helpen bij het formeren van een intervisie groep.


Coaching

Coaching richt zich op resultaat en op ontwikkeling van personen. Tevens zorgt coaching voor beweging en brengt het leren op gang. Rode draad is “bewustzijn en verantwoordelijkheid”

Kenmerken
 • Persoonlijk
  Concrete leerdoelen
  Op de werksituatie gericht

Hoe kan ik U helpen?
 • Een vrijblijvend eerste gesprek waarin de persoonlijke situatie wordt verkend is het vertrekpunt. Van daaruit werken we samen naar een haalbaar doel.