Ben je nieuwsgierig naar de persoon die achter alle genoemde aanbod zit?

Ik ben Anna Bruns en sinds 2007 heb ik mijn praktijk waar ik als supervisor, coach en intervisor werk. “Met hart en ziel” wil ik me inzetten in mijn werk. Het werk dat ik met passie en plezier tot uitvoering breng. Mijn kracht is om mensen naar zichzelf te laten luisteren. Ik krijg vaak te horen dat mensen zich bij mij op hun gemak voelen. Zich vertrouwd voelen om zich open te durven opstellen.

Na een vrolijke basisschool tijd waarin er met veel fantasie werd samen gespeeld, was ik gedurende de middelbareschooltijd zoekende. Wie ben ik, hoe zit de wereld in elkaar? Na een aantal jaren als verpleegkundige gewerkt te hebben ontdekte ik dat het begeleiden en bijstaan van mensen  me het meeste plezier gaf.  Zo besloot ik in 2003 de VO Supervisie en Coaching te volgen zodat ik nog meer handvatten kreeg om mensen als jij, die vastlopen in hun leven of zich verder willen ontwikkelen, te begeleiden.

Ik ga samen met je de uitdaging aan zodat je met meer bewustzijn je leven vorm kunt geven. Een leven waarin je meer inzicht hebt in wie je bent en wat je kunt. Een leven waar we naar verlangen. Om dit proces goed te kunnen begeleiden volgde ik verschillende scholingen en breidde ik mijn kennis en vaardigheden hieromtrent steeds verder uit.

Mijn ervaring is dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Dat het belangrijk is je hoofd, hart en buik in balans te leren gebruiken. Je bewust te worden van je verleden, heden en gewenste toekomst. Je gaat op weg om daar verder vorm aan te geven.

Achtergrond

Bij de begeleiding, coaching, supervisie en intervisie maak ik gebruik van werkervaring als verpleegkundige in de eerste en tweede lijnszorg, en als leidinggevende en bemiddelaar in de kinderopvang. Daarnaast heb ik werkervaring als coöperatie manager voor verschillende coöperaties huisartsen, als supervisor bij huisartsen in opleiding en studenten aan de Academie Bestuur en Recht van Saxion Hogeschool. Als intervisor begeleid ik groepen huisartsen, case managers seksueel geweld, jeugdprofessionals, POH-GGZ jeugd, praktijkondersteuners en fysiotherapeuten.

Instrumenten

Ik werk  vanuit een positief mensbeeld. Dit houd in dat ik geloof in de kracht van mensen om meer voor zichzelf en voor anderen van betekenis te kunnen zijn. Mensen zijn in staat om hun eigen problemen ofwel op te lossen of ermee te leren leven op een manier die hun vitaliteit, geluk en welzijn bevordert. In mijn trainingen en begeleidingen maak ik dan ook dankbaar gebruik van de volgende methoden en bronnen van wijsheid;  de positive psychologie, motiverende gespreksvoering, oplossingsgericht coachen, Acceptance and Commitment Therapy (ACT),mindfulness, kernkwaliteiten, supervisie driehoeken, de ijsberg van McClelland en  Transactionele Analyse (TA). Om zelf “scherp” te blijven neem ik deel aan een intervisiegroep voor supervisoren en volg ik regelmatig trainingen om mijn repertoire steeds verder uit te breiden met coachings-en trainingsinterventies.

Registratie

Ik ben aangesloten en geregistreerd bij de LVSC (Landelijke Vereninging voor Supervisoren en Coaches). De LVSC beheerst de kwaliteitsregisters voor coaches, supervisoren, leersupervisoren en docenten supervisiekunde .
Ook voor begeleide intervisie voor jeugdprofessionals  ben ik erkend door de SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd)