Intervisie begeleiding Jeugd-en WMO consulenten

Van en met elkaar leren.

Over jezelf leren tijdens intervisie. In een veilige setting met collega Jeugd – en WMO consulenten. Onder mijn begeleiding, komt men samen tot inzichten over zichzelf en hoe dit doorwerkt in klant/ cliënten contacten. Deze toppers willen nog een jaartje intervisie begeleiding erbij.